"จิณณ์" ไม่สนคนมองได้รับแต่บทบู๊ บอก "คุณชายไก่โต้ง" เปลี่ยนแนวแน่ 

     "จิณณ์ จิณณะ นวรัตน์" รอผมยาวลุยถ่ายงานละครต่อ แจงเหตุ "มหาหิน" เลื่อนออกอากาศ ไม่สนคนมองรับแต่บทบู๊ 

ยังมี VDO ที่คุณสนใจอีก!

VDO ที่เกี่ยวข้อง

Comments