Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ ถูกประกาศเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ ถูกประกาศเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

0

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ ถูกประกาศเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ
       หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศ 11 รายชื่อภาพยนตร์ประจำปี 2564 ที่เป็น.มรดกภาพยนตร์ของชาติ
ดังนี้ 

อ่านข่าวต่อ:"ฉลาดเกมส์โกง" ลุ้นหนักตั้งแต่ต้นจนจบ!! | daradaily

 

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ

       ประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่ 11 ประจำปี 2564
[โสกันต์พระองค์เจ้าจิรศักดิ์สุประภาต] (2471)
 ห้วงรักเหวลึก (2498)
 [คำปราศรัยในวันครบรอบปีที่ 2 แห่งการปฏิวัติ 20 ตุลาคม 2503] (ไม่สมบูรณ์) (2503)
 สุรีรัตน์ล่องหน (2504)
 นิสิตพัฒนา (ไม่สมบูรณ์) (2505)
 โฆษณาเพียว [2506-2508]
 การเดินทางอันแสนไกล (2512)
 ทอง (2516)
 วิมานดารา (2517)
 สาย สีมา นักสู้สามัญชน (2524)
 Goal Club เกมล้มโต๊ะ (2544)

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ

Goal Club เกมส์ล้มโต๊ะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments