ทนาย “อิงฟ้า”  แจ้งสู้คดีค่ายเพลงต้นสังกัดระบุสัญญาไม่เป็นธรรม

ทนาย “อิงฟ้า”  แจ้งสู้คดีค่ายเพลงต้นสังกัดระบุสัญญาไม่เป็นธรรม

0

ทนาย “อิงฟ้า”  แจ้งสู้คดีค่ายเพลงต้นสังกัดระบุสัญญาไม่เป็นธรรม
จากกรณีที่ต้นสังกัดเดิม แสงระวีเอนเตอร์เทนเม้นท์ ออกโนติสเตือน  “อิงฟ้า วราหะ”  มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022ว่าละเมิดสัญญา ตามที่เป็นข่าว
       ล่าสุด “สาคร ศิริชัย”  ทนายความผู้ได้รับมอบหมายแจ้งของเลิกสัญญาไม่เป็นธรรมพร้อมสู้คดี โดยเขาแจ้งว่า 

อ่านต่อ:เปิดภาพสุดน่ารัก “อิงฟ้า” มิตตี้งจาวเจียงใหม่

อิงฟ้า วราหะ

อิงฟ้า วราหะ
 

       กรณี  “อิงฟ้า วราหะ”  มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 มีกรณีพิพาทกับบริษัทต้นสังกัดเดิมที่น้องอิงฟ้าเคยทำสัญญาไว้เมื่อตอนอายุ 17 ปี    กรณีดังกล่าวเมื่อประมาณ  ต้นเดือนพฤษภาคม  2565 น้อง “อิงฟ้า” และตัวแทน  บริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้มาปรึกษา “สาคร ศิริชัย”  โดยนำหนังสือสองฉบับ ประกอบด้วยหนังสือแจ้งให้หยุดการกระทำที่เป็นการผิดสัญญาและมาตกลงค่าเสียหายฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่บริษัทส่งให้ “อิงฟ้า”  และหนังสือแจ้งการผูกพันตามสัญญาฉบับลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ที่ส่งถึงบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด  ผมพร้อมทีมงานทนายความ ประกอบด้วย “ทนายพงศ์พันธ์ ซาเหลา”   “ทนายวัฒนา ศักขี”  จึงได้ให้คำปรึกษาโดยประมวลข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเบื้องต้นให้คำปรึกษาว่าสัญญาดังกล่าวที่น้องอิงฟ้าได้ลงนามไว้น่าจะเข้าข่ายเป็นสัญญาไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาไม่เป็นธรรม พ.ศ. 2540   

สาคร ศิริชัย

สาคร ศิริชัย

สาคร ศิริชัย

       หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผม “สาคร ศิริชัย”  ในฐานะทนายความ “อิงฟ้า” และบริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล   จำกัด    จึงได้มีหนังสือโต้แย้งถึงบริษัทต้นสังกัดเดิมดังกล่าวจำนวนสองฉบับประกอบด้วยหนังสือโต้แย้งการกระทำผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายออกในนามทนายความของ “อิงฟ้า”    และหนังสือขอโต้แย้งการผูกพันตามสัญญาออกในฐานะทนายความของ  บริษัทมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด ส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังภูมิลำเนา ตามที่ปรากฏในหนังสือรับรองของบริษัทดังกล่าว แต่หนังสือทั้งสองฉบับไม่สามารถส่งให้ผู้รับได้ โดยไปรษณีย์ได้นำส่งรอบแรกแล้วไม่มีคนรับ จึงออกใบแจ้งและไปนำจ่ายรอบที่สองก็ไม่มีผู้รับและได้ออกใบแจ้งให้มารับอีกครั้งนึง ปรากฏว่าผู้รับไม่มารับภายในกำหนดจึงนำจ่ายไม่สำเร็จส่งคืนต้นทาง            
        ผมในฐานะหัวหน้าทีมทนายความจึงขอใช้ช่องทางนี้แจ้งการโต้แย้งสิทธิ์ของบริษัทต้นสังกัดเดิมโดยถือเป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงให้สาธารณะชนได้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงข้อกฎหมายได้บรรยายโดยสังเขปแล้วในหนังสือทั้งสองฉบับ ส่วนรายละเอียดต่างๆกรณีดังกล่าว จะชี้แจงเพิ่มเติมภายหลัง   ทุกคนล้วนมีเหตุผลของตนเองต่างคนต่างรักษาสิทธิของตนเอง   ดังนั้น ทั้งสองฝ่ายคงต้องใช้สิทธิทางศาลในการฟ้องหรือต่อสู้คดีต่อไปตามกระบวนการ    ขอบพระคุณครับ

อิงฟ้า วราหะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments