“กมลา แฮร์ริส” รองประธานาธิบดีสหรัฐ โผล่ที่ตลาด อตก.เซอร์ไพรส์ซื้อ “พริกแกงเขียวหวาน”

“กมลา แฮร์ริส” รองประธานาธิบดีสหรัฐ โผล่ที่ตลาด อตก.เซอร์ไพรส์ซื้อ “พริกแกงเขียวหวาน”

0

“กมลา แฮร์ริส” รองประธานาธิบดีสหรัฐโผล่ที่ตลาด อตก. เซอร์ไพรส์ซื้อ “พริกแกงเขียวหวาน”

       เรียกว่าเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์ ภายหลังที่ “นางกมลา ดี. แฮร์ริส”  รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ได้ร่วมประชุมเอเปคเสร็จสิ้นลง และได้เดินทางเพื่อเฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  (19 พ.ย.65) ในเวลาต่อมา

อ่านต่อ:“APEC2022” กาลาดินเนอร์ เปิดเมนู พร้อมเสิร์ฟ 5 คอร์ส 8 

“กมลา แฮร์ริส”

“กมลา แฮร์ริส” 

เครดิตภาพ TNN

       จากนั้น มีรายงานว่า  “กมลา แฮร์ริส”  รองประธานาธิบดีสหรัฐ โผล่ที่ ตลาด อตก. แบบเซอร์ไพรส์ ซื้อ “พริกแกงเขียวหวาน”
       ทั้งนี้ภายหลังที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งมอบกระเช้าเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งมอบการจัดเอเปกครั้งต่อไปให้แก่ “นางกมลา ดี. แฮร์ริส”  รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

“กมลา แฮร์ริส” 

“กมลา แฮร์ริส” 

       ความหมายของชะลอม ตัวชะลอมและพวงมาลัยถูกสานขึ้นด้วยไม้ไผ่โดยช่างฝีมือจากภาคเหนือ แบรนด์วาสนา ใช้เส้นสายของไม้ใผ่ ขัดสานเพื่อให้เกิดเป็นรูปทรงชะลอมที่แข็งแรง เสมือนการร่วมมือกันที่เข้มแข็งของทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ ที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน
สำหรับ นางกมลา ดี. แฮร์ริส”  รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา มีกำหนดเดินทางกลับเย็นวันที่ 19 พ.ย.65

  “กมลา แฮร์ริส”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments