เปิดตัว “แอนโธเนีย” เป็น “นางมโหธรเทวี”  นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และเพลงสงกรานต์

เปิดตัว “แอนโธเนีย” เป็น “นางมโหธรเทวี” นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และเพลงสงกรานต์

0

เปิดตัว แอนโธเนียเป็น นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และเพลงสงกรานต์

        นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานงานแถลงข่าว เปิดตัวนางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๗ และเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศในโอกาสที่ องค์การยูเนสโก ได้ประกาศขึ้นทะเบียน สงกรานต์ในประเทศไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

อ่านข่าวต่อ:เกิดไรขึ้น “แอนโทเนีย โพซิ้ว” มาไลก์ “พอลล่า ชูการ์ด”

แอนโทเนีย โพซิ้ว

แอนโทเนีย โพซิ้ว

        พร้อม นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นางอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ เจ้าของและผู้จัดการวงดนตรีสุนทราภรณ์ รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปการละครคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายพหลยุทธ กนิษฐบุตร รองอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และ นางนฤมล เลี้ยงรักษา รองประธานสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร ร่วมแถลงข่าว ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

        “นายเสริมศักดิ์ ประธาน กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ ด้านเฟสติวัลและด้านการท่องเที่ยวรองรับ Thailand Creative Content Agency (THACCA) และในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดนโยบายภายใต้ซอฟต์พาวเวอร์ สร้างเสน่ห์วิถีไทย ครองใจคนทั้งโลกเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นหมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้แก่ประชาชนและชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

แอนโทเนีย โพซิ้ว

แอนโทเนีย โพซิ้ว

       โดยประเพณี สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา

         “ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นประเพณีแห่งความสุข ความอบอุ่น อ่อนโยน เต็มไปด้วยบรรยากาศของความกตัญญู ความสนุกสนาน ความเอื้ออาทรและการให้เกียรติ เคารพซึ่งกันและกัน โดยใช้ น้ำเป็นสื่อในการสร้างสัมพันธไมตรี ในปี ๒๕๖๗ นี้รัฐบาล โดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนกำหนดจัดงาน “Maha Songkran World Water Festival : ประเพณีสงกรานต์ไทย หมุดหมายนักท่องเที่ยวทั่วโลกในช่วงเดือนเมษายน

แอนโทเนีย โพซิ้ว

แอนโทเนีย โพซิ้ว

       โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญชวนคนไทยและชาวต่างชาติทั่วโลกร่วมงานดังกล่าว เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอดมรดกภูมิปัญญาประเพณีสงกรานต์ อันทรงคุณค่าของประเทศไทยให้คงอยู่สืบไป นายเสริมศักดิ์ กล่าว

แอนโทเนีย โพซิ้ว

แอนโทเนีย โพซิ้ว

         ด้าน นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กล่าวว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช ๒๕๖๗ ในโอกาสที่ประเพณี สงกรานต์ในประเทศไทย (Songkran in Thailand, traditional Thai New Year Festival)” ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ จากองค์การยูเนสโก ได้แก่ การจัดทำบทเพลงสงกรานต์ ฉบับภาษาต่างประเทศ จำนวน ๔ ภาษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาฝรั่งเศส เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงคุณค่าสาระของประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยอย่างกว้างขวาง เป็นการสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือ Soft Power ของประเทศเพื่อยกระดับและพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย ให้สร้างมูลค่าและสร้างรายได้ ให้แก่ประเทศไทย

       นายโกวิท กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้แต่งตั้งนางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว รองนางงามจักรวาลอันดับ ๑ ประจำปี ๒๐๒๓ เป็น นางมโหธรเทวีนางสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๗ เพื่อร่วมถ่ายทอดคุณค่าสาระและแสดงอัตลักษณ์ของประเพณีสงกรานต์ไทย สำหรับกิจกรรมเพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์ในปีนี้ สวธ.มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค จึงขอเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศร่วมงานดังกล่าวเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่ประเพณีสงกรานต์ในประเทศไทยได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

       ภายหลังช่วงแถลงข่าวประธานได้มอบจักรและตรีศูล สัญลักษณ์ของนางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และมอบเกียรติบัตร ให้แก่นางสาวแอนโทเนีย โพซิ้ว รองชนะเลิศอันดับ ๑ มิสยูนิเวิร์ส ๒๐๒๓ ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็น นางมโหธรเทวี นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ต่อด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมชุด ตำนานนางสงกรานต์โดยแอนโทเนีย โพซิ้ว และการแสดงบทเพลง เริงสงกรานต์ฉบับภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ โดยคณะนักร้องคลื่นลูกใหม่ของวงดนตรีสุนทราภรณ์ จากนั้น เป็นการแสดงบทเพลง สงกรานต์” (เพลงแต่งใหม่โดย รศ.ดร.จารุณี หงส์จารุ) ฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ บรรเลงโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์ และการแสดงขับร้องบทเพลงเริงสงกรานต์ ฉบับภาษาจีน โดย ส.ว.ประเสิรฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ร่วมกับคณะเม้ง ป.ปลา นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม สรงน้ำพระพุทธรูป การสาธิตการจัดประเพณีสงกรานต์ จากสภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดภูเก็ต อีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เชฟชุมพล” จับมือ ททท. ยกขบวน Soft Power อาหารไทยและการท่องเที่ยว ดึง “แอนโทเนีย” ร่วมลุยโปรโมทในงาน “สงกรานต์มินนิโซตา”

“แอนโทเนีย” สุดประทับใจได้ร่วมร้องเพลงกับ “สุนารี ราชสีมา”

นางสงกรานต์ที่จักรวาลยังต้องเหลียว! “แอนโทเนีย โพซิ้ว” สวมทองคำแท้และไพลิน มูลค่า 19 ล้าน!!

“แอนโทเนีย” ตอบแล้วหลังมีข่าวลือ ลิขสิทธิ์ MUT หลุดมือ “แม่ปุ้ย”

เปิดตัว “แอนโธเนีย” เป็น “นางมโหธรเทวี”  นางสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ และเพลงสงกรานต์

“แอนโทเนีย โพซิ้ว” โชว์ผัดหมี่โคราชขายที่ตลาดนัดเมเจอร์รัชโยธิน

เกิดไรขึ้น “แอนโทเนีย โพซิ้ว” มาไลก์ “พอลล่า ชูการ์ด”

Gallery ที่เกี่ยวข้อง

Comments