ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

0

ผบ.ทบ. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

        วันที่ 8 ก.ค. 67 เวลา 09.00 น. “พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก” เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และรับชมการรายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรมการทำความดีของนักศึกษาวิชาทหารจากทั่วประเทศแบบเรียลไทม์ ผ่านจอ LED ณ โดมวรรณสมิต ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร โดยมี “พลโท ทวีพูล ริมสาคร” ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน, พลตรี จิรันตน์กฤษณ์ เหลืองจินดา ผู้บัญชาการศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร พร้อมด้วยนักศึกษาวิชาทหารกว่าหนึ่งหมื่นนาย ร่วมต้อนรับ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

        ต่อเนื่องจากกิจกรรมจิตอาสาและการบริจาคโลหิตของนักศึกษาวิชาทหารทั่วประเทศหลายแสนนาย ในปีการศึกษา 2566 มาถึงปีนี้ กองทัพบก โดยหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยังดำรงปณิธานที่จะให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย (มากกว่า 300,000 นาย) ได้มีส่วนร่วมในการตั้งใจมั่นที่จะทำความดี และเป็นแกนนำในการปลุกพลังความดีในหัวใจของแต่ละคน ไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ผ่านกิจกรรมการทำความดี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2567 ในชื่อกิจกรรม “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคนให้สังคม” รด.จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ตั้งเป้าให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมกิจกรรมและเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวไทย ร่วมเป็นเครือข่ายการทำความดีให้ได้มากกว่า 1 ล้านคน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

        ซึ่งรูปแบบของกิจกรรรม เป็นการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูล ในการสะสมยอดและบันทึกรายละเอียดการทำความดี โดยให้นักศึกษาวิชาทหารสมัครเข้าสู่ระบบ และเริ่มต้นบันทึกผลการทำความดี (โดยการพิมพ์ข้อความบรรยาย และเพิ่มเติมภาพนิ่ง หรือคลิปวีดิโอการทำความดี) จากนั้นเชิญชวนคนรอบข้าง ทั้งที่เป็นเพื่อน พี่น้อง ครอบครัว เครือญาติ (ที่ไม่ได้เป็น รด.) เข้าร่วมเป็นเครือข่าย จำนวนอย่างน้อย 4 คน ร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นความดี ใน 3 มิติ ได้แก่ การทำความดีให้แก่ครอบครัว โรงเรียน/ที่ทำงาน และสังคม พร้อมบันทึกผลการทำความดีของแต่ละคนลงในระบบฐานข้อมูล (โดยในแต่ละมิติ ต้องทำความดีตามจำนวนครั้งที่กำหนด และเมื่อผ่านครบทั้ง 3 มิติแล้ว จะถือว่าผ่านวิชาทำความดี ซึ่งระบบจะแจ้งการเลื่อน Level สูงขึ้นต่อไป)

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

        การบันทึกและสะสมยอดความดีทั้ง 3 มิติ จะดำเนินการตลอดห้วงปีการศึกษา 2567 ซึ่งหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ได้เริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ให้นักศึกษาวิชาทหารลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และเพิ่มสมาชิกเข้าเป็นเครือข่ายให้ครบหรือให้ได้มากกว่า 1 ล้านคน ซึ่งผลจากความดีที่แต่ละคนได้กระทำ แม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เมื่อพร้อมใจกันกระทำ ก็จะส่งผลไปถึงบุคคลอื่นในสังคม และทุกคนก็จะเกิดความตระหนักรู้ว่า การทำความดีเป็นสิ่งที่ง่าย สามารถทำได้ในชีวิตประจำวัน เพียงเราเอื้ออาทร มีน้ำใจต่อกัน รู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่น และส่งมอบแต่สิ่งที่เป็นความดีให้แก่กัน ก็จะส่งผลให้สังคมน่าอยู่มากขึ้น ตั้งแต่ระดับครอบครัว ไปจนถึงสังคมระดับประเทศ

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

        จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้อง ญาติมิตรของนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมโครงการตามที่ได้รับเชิญ และร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นความดีในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกัน และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูลจาก FB ศูนย์ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments