10 สาวงามโดดเด่นบนเวทีนางสาวไทย2566 รอบไฟนอล 

10 สาวงามโดดเด่นบนเวทีนางสาวไทย2566 รอบไฟนอล 

0

10 สาวงามโดดเด่นบนเวทีนางสาวไทย2566 รอบไฟนอล 
       เรียกว่าคืนนี้เป็นการประกวดในรอบพรีลิมแล้วสำหรับ การจัดประกวดนางสาวไทย 2566 ภายหลังที่ ทางTPN เข้ามาจัดการลิขสิทธิ์ โดยได้มีการประกวดในระดับจังหวัดมานานนับเดือน 

อ่านต่อ:สะดุดตา “อะราเบลล่า สิตานัน “ นางสาวไทยพัทลุง2566 

        ล่าสุดดาราเดลี่ขอคัด10 สาวงามโดดเด่นบนเวทีนี้ ก่อนที่จะตัดสินใจคืนวันที่ 19 มีนาคม 2566 

เชียงใหม่ “ชนนิกานต์  สุพิทยาพร” 

เชียงใหม่ “ชนนิกานต์  สุพิทยาพร” 

MT 09 เชียงใหม่ “ชนนิกานต์  สุพิทยาพร” 

ชลบุรี “อาทิติยา  เบ็ญจะปก” 

ชลบุรี “อาทิติยา  เบ็ญจะปก” 

MT 07 ชลบุรี “อาทิติยา  เบ็ญจะปก” 

 กำแพงเพชร “สุรัชวดี จักรกิจ”

 กำแพงเพชร “สุรัชวดี จักรกิจ”

MT 04 กำแพงเพชร “สุรัชวดี จักรกิจ”

กรุงเทพมหานคร “ณดาพัน  แกมเงิน” 

กรุงเทพมหานคร “ณดาพัน  แกมเงิน” 

กรุงเทพมหานคร “ณดาพัน  แกมเงิน” 

ตรัง “รุ่งทิวา  เบญจาธิกุล” 

ตรัง “รุ่งทิวา  เบญจาธิกุล” 

MT 10 ตรัง “รุ่งทิวา  เบญจาธิกุล” 

 

พัทลุง “อะราเบลา  สิตานัน  เกรโกรี่” 

พัทลุง “อะราเบลา  สิตานัน  เกรโกรี่” 

MT 23 พัทลุง “อะราเบลา  สิตานัน  เกรโกรี่” 

สกลนคร “มาริษา  พลธิราช” 

สกลนคร “มาริษา  พลธิราช”

 

สกลนคร “มาริษา  พลธิราช” 

อุทัยธานี “กัญญาวีร์   หนูแก้ว”

อุทัยธานี “กัญญาวีร์   หนูแก้ว”

อุทัยธานี “กัญญาวีร์   หนูแก้ว”

อำนาจเจริญ “สุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์” 

อำนาจเจริญ “สุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์” 

อำนาจเจริญ “สุพรรษา วัฒนานุสิทธิ์” 

นครราชสีมา

นครราชสีมา “สุรารักษ์  เกียรติสูงเนิน”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments