นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค 21,500,000 บาท จาก “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์”

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค 21,500,000 บาท จาก “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์”

0

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 21,500,000 บาท จาก “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ 
        “ศ.เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย” นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ “ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค จำนวน 21,500,000 บาท จาก “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และประธานอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อปรับปรุงห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) และสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

        โดยมีคณะอนุกรรมการระดมทุนเพื่อพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

ขอบคุณภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ยอดหดเข้าไทยห่างไกลยอดเดิม! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” อ่านเกม “ฟรีวีซ่าจีน” อาจไม่ค่อยได้ผล เศรษฐกิจขาลง ประชาชนงดออกนอกประเทศ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่เกียรติคุณ ให้แก่ “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ผู้ให้การสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านม มูลนิธิกาญจนบารมี

รักษามาตรฐานดีเยี่ยม! BCH ติดทำเนียบหุ้น ESG100 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

เครื่องหมายแห่งความสำเร็จในการบริหาร! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” รับรางวัล “THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2023”

“ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” ได้รับคัดเลือกเป็น “พ่อตัวอย่างแห่งชาติ” ประจำปี 2566

มอบเงินต่อเนื่อง! “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์” บริจาคเงิน 3 ล้านสมทบทุน “มูลนิธิกาญจนบารมี”

นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบเงินบริจาค 21,500,000 บาท จาก “ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์”

Comments