ผู้เขียนเล่าตัวตนของ “หมอคอร์ท กลิ่นกาสะลอง”

ผู้เขียนเล่าตัวตนของ “หมอคอร์ท กลิ่นกาสะลอง”

0

ผู้เขียนเล่าตัวตนของ “หมอคอร์ท กลิ่นกาสะลอง”

       “ปุ๊ ปารดา” ผู้เขียนบทโทรทัศน์เรื่อง “กลิ่นกาสะลอง” เผยกรณีที่มีการเอ่ยถึง “หมอคอร์ท” ในละครเรื่องดังกล่าวว่ามีตัวตนจริง ว่า คือท่านเข้ามาบุกเบิกการแพทย์ตะวันตกที่เชียงใหม่ก่อนที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิคจะสร้างเสร็จน่ะค่ะ เรื่องประวัติศาสตร์ก็โรงพยาบาลแมคคอร์มิค เรื่องรถไฟ หมอคอร์ท ร้านถ่ายรูปญี่ปุ่น ทุกเรื่องล้วนเป็นเรื่องจริง

อ่านข่าวต่อ:

ช่างภาพ “กลิ่นกาสะลอง” ผุดไอจีจากภาพฟิล์ม 

หมอคอร์ท กลิ่นกาสะลอง ที่มา ข้อมูล

         “หมอคอร์ท” ในละครนั้นเราได้ศึกษาจริงๆ จากประวัติศาสตร์เชียงใหม่เลย และการสืบค้นจากประวัติของโรงพยาบาลแมคคอร์มิคก็เป็นเรื่องจริง ส่วนเรื่องในละครก็นำมาปะติดปะต่อให้เรื่องเดินไปได้ เท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นผู้เขียนเห็นว่าประวัติศาสตร์มีส่วนหนึ่งในละครเรื่องนี้ และประกอบตัวเรื่องให้ดำเนินไปด้วย

หมอคอร์ท กลิ่นกาสะลอง ที่มา ข้อมูล

        สำหรับประวัติโรงพยาบาลแมคคอร์มิคนั้นในปี พ.ศ.2430 คณะกรรมการกลางเพรสไบทีเรียนในสหรัฐอเมริกา ได้อนุมัติเงินจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยดำเนินการปรับปรุงสถานที่จำหน่ายยาให้เป็นสถานพยาบาลที่มีเตียงรับผู้ป่วยไว้ค้างคืน ใช้ชื่อว่า โรงพยาบาลอเมริกันมิชชั่น (American Mission Hospital) ซึ่งต่อมาได้พัฒนามาเป็นโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในปี พ.ศ.2431 ในปี พ.ศ.2463 นางไซรัส แมคคอร์มิค นักธุรกิจชาวสหรัฐอเมริกา ได้บริจาคเงินจำนวน 30,000 เหรียญสหรัฐ เพื่อเป็นทุนในการก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่ นายแพทย์ อี ซี คอร์ท จึงได้ก่อสร้างโรงพยาบาลแห่งใหม่บริเวณทุ่งนาฝั่งซ้ายแม่น้ำปิง ตำบลวัดเกตุ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช เป็นประธานในพิธีวางศิลาหัวมุม

       ในปี พ.ศ.2492 นายแพทย์ อี ซี คอร์ท ซึ่งได้ทำงานในโรงพยาลแมคคอร์มิคเป็นระยะเวลายาวนานมากกว่า 40 ปี จึงขอเกษียณอายุการทำงานและเดินทางกลับสหรัฐอเมริกา

หมอคอร์ท กลิ่นกาสะลอง ที่มา ข้อมูล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Comments